Nasza misja:
odkryjmy razem świat!

Wspieramy rozwój dziecka poprzez naukę samodzielności i budowanie wiary w siebie. W Skrawku Nieba tworzymy przestrzeń do szukania rozwiązań, pokonywania trudności oraz uczenia się na własnych doświadczeniach. Dzięki temu odkrywamy siebie i otaczający nas świat.

Nasze wartości

Istotnym elementem wychowania jest poznanie i zgłębianie świata uniwersalnych i religijnych wartości, takich jak: dobro, piękno, prawda czy miłość. Dzieci uczą się dostrzegania ich i zastosowania w codziennych sytuacjach.

Przedszkolaki odkrywają, jak cenne jest szanowanie innych ludzi i natury, dobre wychowanie, oraz nabywają umiejętność zastosowania tych zasad i wartości w sytuacjach codziennych. Skrawek Nieba to miejsce pełne empatii, życzliwości, w którym dzieci mogą czuć się bezpieczne, wolne i szczęśliwe.

dziecko
dziecko

Program realizujemy przez pomoc dziecku w:

wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,

wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,

osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,

wypracowaniu podstaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie zewnętrznym przymusie,

osiąganiu poczucia własnej wartości i uniezależnieniu od nagrody,

formowaniu podstaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

umacnianiu szacunku dla pracy innych

rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,

osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikające z dziecięcego posłuszeństwa,

umiłowaniu do rzeczywistości i otoczenia.