Jesteśmy przedszkolem niepublicznym prowadzącym działalność edukacyjną od 2001 roku. Działamy według pedagogiki Marii Montessori.

zdjęcie dzieci

“Najważniejszym okresem życia nie jest wiek studiów, ale pierwszy okres od urodzenia do szóstego roku życia.”

Maria Montessori

dziecko

Czym jest edukacja Montessori?

Pomiędzy 2,5 i 6 rokiem życia dziecko jest wielkim odkrywcą i twórcą - odkrywa swoje „ja”. Nasz maluch dowiaduje się wiele o samym sobie oraz o otaczającym go świecie, wzbogacając przy tym swoją spostrzegawczość, myślenie, rozumienie i język. Każde dziecko jest inne, ma dyspozycje i zdolności oraz w innym tempie uczy się i odkrywa świat. Ale każde z nich jest ciekawe - chce wszystkiego dotknąć, sprawdzić i spróbować. Według współczesnej pedagogiki nasza 50% zdolności do nauki rozwija się w ciągu pierwszych czterech lat życia, a kolejne 30% do ukończenia 8 lat. Okres wczesnego dzieciństwa jest więc kluczowy dla rozwoju umysłowego człowieka.

Okresy wrażliwe, według Marii Montessori, to etapy maksymalnej chłonności dziecka w uczeniu się i  zdobywaniu nowych kompetencji.

1 - 4 rok życia dziecka

okres zainteresowania małymi przedmiotami i czas nabywania koordynacji ruchowej

2,5 - 6 rok życia dziecka

okres doskonalenia zmysłów

2,5 - 4 rok życia dziecka

okres szczególnej wrażliwości na porządek

1,5 - 3 rok życia dziecka

okres szczególnej wrażliwości na język ojczysty

2,5 - 6 rok życia dziecka

okres szczególnej wrażliwości na zdobywanie nawyków grzecznościowych

4 - 5,5 rok życia dziecka

okres szczególnej wrażliwości na pisanie oraz czytanie

dziecko

Przedszkole - ważny etap w życiu dziecka

Po początkowych trzech latach - czasie absorbującego umysłu - następuje szczególne uwrażliwienie na porządek i coraz bardziej świadome budowanie swojej osobowości. Dzieci wykonując ćwiczenia dostosowane do swojej wrażliwej fazy uczą się chętnie, intensywnie, szybko i bez wysiłku. W tym okresie dzieci mogą osiągać biegłość, którą w innych okresach życia trudno jest uzyskać.

Wrażliwa faza

Wrażliwa faza u każdego dziecka pojawia się w zupełnie innym czasie i w odpowiedzi na innego rodzaju bodźce. Dziecko, które może działać, odkrywać i być samodzielnym, rozwija się w poczuciu własnej wartości - szczególnie jeśli jego otoczenie jest odpowiednio przygotowane i pozwala mu na swobodę działania. Taką przestrzeń tworzą pedagodzy i opiekunowie naszego przedszkola.

dziecko