Zróżnicowany program i wspaniała kadra.

W Skrawku Nieba, dzięki poczuciu akceptacji, wzajemnego szacunku i zaufania, wychowawcy czuwają nad rozwojem zainteresowań i uzdolnień przedszkolaków. Nauczyciel nie wyręcza dzieci, ale ich mądrze wspiera w dążeniu do zdobywania samodzielności i odkrywania tego, co nowe.

Metody edukacyjno-wychowawcze naszego przedszkola są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju.

Kadra

Nasz zespół to świetnie przygotowani pedagodzy, którzy lubią swoją pracę i kierują się miłością do dzieci. Nauczyciele w swojej pracy stwarzają sytuacje dydaktyczne i wychowawcze pozwalające dzieciom na zdobywanie właściwej samooceny i podnoszenie poczucia własnej wartości. Każdy z naszych nauczycieli posiada inne zainteresowania i pasje, które wnosi do życia codziennego przedszkola. Takie połączenie daje nam wyjątkowe zaplecze pedagogiczne.

dziecko
dziecko

W codziennej pracy współpracują z nami również:

logopeda

instruktor gimnastyki

nauczyciel języka angielskiego

katecheta

artysta plastyk

nauczyciel rytmiki

psycholog

pedagog specjalny

Ramowy plan dnia

6:30 – 8:30

zajęcia w grupie, początek dnia w przedszkolu

8:30 – 12:00

praca własna ze śniadaniem, zajęcia wg planu: językowe muzyczne, logopedyczne, sportowe, terapia indywidualna

12:00 – 13:00

pobyt na świeżym powietrzu

13:00 – 13:30

obiad

13:30 – 14:15

relaks, czytanie dzieciom, praca własna

14:00 – 15:30

zajęcia dodatkowe zewnętrzne

14:45 – 15:00

deser

15:00 – 17:30

zajęcia świetlicowe, wyjście na dwór

Zajęcia przedpołudniowe

Praca własna

Praca własna to czas aktywności dzieci. Jest to czas nieprzerwanych działań i koncentracji na wykonywanych zadaniach. Praca własna pozwala dziecku eksplorować otoczenie oraz uczyć się od siebie nawzajem dzięki grupom mieszanym wiekowo. Każdego dnia przedszkolaki mogą przygotowywać się do życia codziennego ucząc się samodzielności, rozwijając jednocześnie swoje umiejętności językowe i matematyczne. Pracując z materiałem sensorycznym, matematycznym i językowym przygotowują się do czytania i pisania oraz edukacji szkolnej.

dziecko
dziecko

Lekcja prezentacji materiału, lekcja trójstopniowa

To czas indywidualnej edukacji dziecka z nauczycielem. Bazującej na koncentracji dziecka, odpowiadającej jego potrzebom rozwojowym.

Lekcje ciszy

Czas aktywności dzieci w zupełnej ciszy. Lekcje te uczą przede wszystkim szacunku, wrażliwości oraz koncentracji nad wykonywanym zadaniem.

Kręgi

To krótkie spotkanie całej grupy, kiedy mają miejsce lekcje dawane przez nauczyciela, lekcje ciszy i wdzięczności, wspólne rozmowy, dzielenie się wrażeniami i zainteresowaniami.

Angielski

W naszym przedszkolu prowadzimy naukę języka angielskiego z wykorzystaniem metod, dostosowanych do wieku dzieci. Nauczamy języka angielskiego naśladując naturalny proces poznawania przez dziecko języka ojczystego. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Muzyka

Kształtowanie wrażliwości muzycznej w Skrawku Nieba jest bardzo ważne. Każde dziecko posiada wrodzone uzdolnienia muzyczne, które odpowiednio pielęgnowane i ukierunkowane mogą się wspaniale rozwinąć. Okres przedszkolny to najlepszy czas umuzykalniania dzieci, w którym można zwiększyć poziom uzdolnień muzycznych i rozwinąć te umiejętności.

dziecko

Zajęcia logopedyczne

W naszym przedszkolu zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie mowy dzieci. W ścisłej współpracy z rodzicami i logopedą dbamy o prawidłowy rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci poprzez atrakcyjne formy zabawy, starannie dobrane gry i ćwiczenia, a także różnorodność pomocy.

Zajęcia plastyczne

Działania twórcze wspierają rozwój dziecka. W każdej sali znajduje się kącik zachęcający do działań artystycznych i materiały te są dostępne przez cały dzień. Dzieci mogą samodzielnie lub wspólnie z nauczycielem czy kolegami doświadczać różnych technik plastycznych, tworzyć nieskrepowanie dzieła malarskie na dostępnej w klasie sztaludze.

dziecko

Zajęcia sportowe

Ruch jest konieczny dla rozwoju dziecka. Każde dziecko w naszym przedszkolu może się swobodnie poruszać po sali i podczas wyjść na plac zabaw. Uzupełnieniem tego są zajęcia sportowe, które wspierają rozwój motoryki dużej.

Religia

Jest stale obecna w przedszkolu: przez katechezę, przez kalendarz świąt katolickich (np. adwentowe oczekiwanie, przygotowywanie i wystawianie jasełek, wielkopostne postanowienia) oraz wspólną modlitwę przed jedzeniem.

Zajęcia popołudniowe

W przedszkole współpracuje zewnętrznymi firmami organizującymi zajęcia dodatkowe na terenie przedszkola, takie jak: ceramika, piłka nożna, kickboxing. Oferta zajęć może corocznie być inna.